ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.

pic.jpg
Γροίκος, Πάτμος
Ρόδος - Τ.Κ.: 85100
τηλ: 22470 33072
e-mail: stergen@gmail.com
Οικονομικές καταστάσεις
 
Χρήση 2015    
Χρήση 2014    
Χρήση 2013    
Χρήση 2012    
     
     
     
Ανακοινώσεις